Hacking Wi-Fi sítí

Realizace projektu

 • Cílem této práce je získat přístup k AP.
 • Pokus rozdělím na několik modelových situací, které budou seřazeny podle obtížnosti

Bezpečnostní mechanismy WLAN

SSID (Service Set Identifier)Jméno lokální sítě definované AP, všechny počítače musí znát toto jméno.
 • Skrytí SSID
Při hledání wlan nebude síť vidět ve výpisu
 • Při přihlášení do sítě musí ale klient poslat SSID na AP - to můžeme odchytit
 • Filtrování MAC adresDefinování množiny adres, které mají přístup do sítě
  • Odposlouchávání sítě => využití cizích MAC adres.
  WEP,WPA,WPA2Šifrování provozu na linkové vrstvě.
  WEP
  • Založen na proudové šifře RC4.
  • Proudová šifra => data jsou xorována s pseudonáhodným proudem.
  • Klíče musí být předem distribuovány, je obtížné změnit klíč za provozu.
  • Potřebujeme IV.
  WPA / WPA2
  • dodatek k IEEE 802.11 standardu vylepšující autentizační a šifrovací
  • algoritmus pro bezdrátové sítě Wi-Fi
  • používá AES, EAP
  • náročnější na HW, starší typy AP neumějí AES