Zadání druhého projektu - Realitní kancelář

Vytvořte stránky pro imaginární realitní kancelář.

Zvolte takový název společnosti, aby se neshodoval s názvem žádné existující organizace, kterou lze na WWW již nalézt (viz. Google).

Navrhněte vhodnou informační architekturu webu. Web musí mít nejméně tři hlavní informační sekce (např. nabídka nemovitostí, informace o společnosti, kontakt), každá bude tvořena nejméně dvěma dokumenty (např. byty, pozemky). Web bude disponovat:

Zvláštní požadavky:

Pokyny ke zpracování:

Požadavky na technické zpracování:

Umístění stránek:

Veškerý kód musí být vlastním dílem studenta. Při návrhu vzhledu je možno se inspirovat existujícími stránkami, nelze však převzít žádný kód z cizích webů ani z volně dostupných knihoven. Totéž platí i pro JavaScriptový kód.

Odevzdání

Projekt se odevzdává jako jeden archív ZIP, který obsahuje všechny soubory webu. Jméno odevzdávaného souboru musí být prijmeni_jmeno.zix (přípona ZIP je často odstraňována antivirovými filtry pošty, proto je nutno přejmenovat soubor na .ZIX). Tento soubor se potom odešle e-mailem na adresu příslušného cvičícího. Předmět zprávy bude "TWS Projekt 2".

Projekt musí být funkční minimálně v prohlížečích IE7, Firefox.

Datum odevzdání: 11.5.2009
Hodnocení: max. 30 bodů
Hodnotit se bude splnění všech výše uvedených kritérií, kvalita zpracování a použitelnost pro daný účel. Samotné splnění všech kritérií neznamená automaticky plný počet bodů. Plného počtu bodů mohou dosáhnout pouze stránky evidentně propracované a použitelné pro daný účel.